Duurzaamheid bij Beaphar

Eén familie, één planeet

Bij Beaphar doen we er alles aan om het welzijn van huisdieren, mensen en de planeet te waarborgen. We zijn op weg naar meer duurzaamheid. Stap voor stap.

Bij Beaphar zetten we ons in om ons bedrijf duurzamer te maken. Vandaag nemen we, meer dan ooit, de verantwoordelijkheid om onze planeet duurzaam te houden voor de families van vandaag en toekomstige generaties. Onze zorg voor duurzaamheid is stevig verankerd in ons doel:

"We doen er alles aan om het welzijn van huisdieren, mensen en de planeet te waarborgen en zorgen voor elkaar en toekomstige generaties."

PSC accreditatie

Omdat we voor huisdieren zorgen zoals we voor familie zorgen, moeten we onze verantwoordelijkheid nemen naar onze planeet, onze mensen, onze klanten en hun huisdieren. Daarom gaan we ons bedrijf stap voor stap verduurzamen.

Het creëren van een milieuverantwoord bedrijf is een lange-termijn project. We zijn er trots op geaccrediteerd te zijn door de PSC (Pet Sustainability Coalition) voor onze bedrijfsbrede inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Drie pijlers

Ons duurzaamheidstraject is gebaseerd op drie pijlers:

1. Verminderen van de impact van onze producten

Wij vinden het belangrijk om een productportfolio met nul impact op de natuur te ontwikkelen.
Hoewel ons assortiment in lijn is met Europese standaarden, kunnen sommige van onze producten een negatieve invloed hebben op de natuur. Daarom willen we tegen 2030 natuurlijke alternatieven aanbieden voor ons volledige productportfolio en bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van huisdieren zonder de natuur aan te tasten. We streven er naar om tegen 2040 de overgang naar het exclusieve gebruik van duurzame (actieve) ingrediënten met de laagste mogelijke impact op de natuur te maken.

Eerste initiatieven om onze ambitie te bereiken:

  • Actief verminderen van de last op het milieu die ontstaat door single-use verpakkingen
  • We streven ernaar om niet-duurzame verpakkingsmaterialen (zoals kunststoffen) te verminderen door duurzame alternatieven voor onze huidige en toekomstige productportfolio te overwegen en toe te passen

Tegen 2025 is ons doel om het “minder of beter” principe toe te passen op 40% van ons totale plastic gebruik.

2. Verminderen van de voetafdruk van productie en distributie

We willen de ecologische voetafdruk van onze waardeketen verminderen. Voor de productie van onze producten gebruiken we natuurlijke bronnen. We hebben grondstoffen die vervoerd worden en producten die over de hele wereld worden verscheept. We willen onze ecologische voetafdruk verkleinen om bij te dragen aan het welzijn van onze planeet. Om dit te bereiken zullen we samenwerken met de hele waardeketen, van grondstof tot consument.

Eerste initiatieven om onze ambitie te bereiken:

  • Implementeren van ISO14001 en EMS
  • Energieverbruik verminderen
  • Van fossiele naar duurzame energie


Ons doel is om tegen 2025 netto nul te zijn voor onze in-company productie en netto-nul in onze hele toeleveringsketen en verkoopkantoor in 2030.

3. Het welzijn van medewerkers promoten

We willen een positieve en inclusieve werkomgeving creëren met betrokken medewerkers. Op onze productielocaties hebben we nog banen die repetitief handwerk omvatten, soms met blessures tot gevolg. Bovendien zijn onze veiligheidsprestaties zijn nog niet waar we ze willen hebben.

Het is onze verantwoordelijkheid om onze medewerkers te ondersteunen zodat ze zich goed, veilig en betrokken voelen, ongeacht hun positie. Wij willen onze medewerkers betrekken en een werkomgeving creëren die zo positief is dat ze die graag aanbevelen aan familie en vrienden.

Eerste initiatieven om onze ambitie te bereiken:

Ons doel is om zinvolle en gezonde banen aan te bieden in alle lagen van de organisatie, een inclusieve werkplek te creëren en een bedrijfsbreed programma te voeren om het welzijn en de vitaliteit van de medewerkers te bevorderen.

*Bij Beaphar richten we ons op specifieke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals , SDG's) van de Verenigde Naties om onze duurzaamheidsambities te bereiken.

De Pet Sustainability Coalition

De Pet Sustainability Coalition (PSC) is een non-profit organisatie die toegewijd is aan het creëren van een meer duurzame huisdierenindustrie. Beaphar is een geaccrediteerd lid van de PSC. Onze duurzaamheidsaanpak is gemeten en geverifieerd. De PSC zal ons jaar na jaar helpen om de doelen die we gesteld hebben te bereiken, door te gaan en te verbeteren.

De Pet Sustainability Accreditatie is het enige accreditatieprogramma in de huisdierenindustrie dat duurzaamheidsclaims van bedrijven meet en verifieert. De Pet Sustainability Coalition zorgt voor onafhankelijk toezicht wat de geloofwaardigheid en verantwoordelijkheid van het accreditatieproces waarborgt. Ze tonen aan dat geaccrediteerde leden voldoen aan robuuste standaarden voor geverifieerde prestatie.